۲۵ بهمن ۱۳۹۴

والنتاین

این دومین والنتاین است که به تو عشق می‌توانم ورزید. آنیتای من دوستت دارم، برای همیشه.