۶ خرداد ۱۳۹۳

اوباما ما را تحقیر کرد!

هیچ دوست ندارم نظرم را نسبت بدهم به گروهی از مردم، که ناعادلانه می تواند بود. ولی این چیزی ست که دریافته ام از هم نشینی با این مردم، کتاب هایشان، فیلم هایشان، سبک حرف زدن شان، زبان شان و تو نام بگیر. هم نوعان عزیز امریکایی مان به طرز شگفت انگیزی تمایل دارند دیگر ملت ها را تحقیر کنند. نظر- ام کلی ست.

کرزی دیپلومات بی نظیری ست. نظیر او را در تاریخ افغانستان به ندرت می توان سراغ گرفت. هم دانش اش را دارد و هم استعداد-اش را. او به عنوان رئیس جمهور از این ملت نمایندگی می کند. من هیچ کار ندارم در دل اش چه می گذرد و خوی و خیم شخصی اش چه گونه است. ولی به عنوان کسی که به او رای داده ام، از او می خواهم که باعث نشود "من" تحقیر بشوم!

پروتوکول های دیپلوماتیک را همه (که دیپلومات باشند) می دانند در دنیا. احترام به این اصول دیپلوماتیک در مناسبات میان-کشوری نشان از احترامی ست که به یکدیگر می دهند. 

اوباما بدون توجه به اصول دیپلوماتیک سرزده وارد این خاک می شود. بعد گویی رئیس جمهور این ملت، دستیار شخصی اش است، او را به حضور می طلبد! من به عنوان یک افغان خشم خودم را نمی توان پنهان کنم. 

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

لطفی


استاد‌ ـام رفت.