۲۷ آذر ۱۳۹۱

نگاه

نگاه ات که می کنم، بی حیا و بی شرمانه، و نگاه ام که می کنی... خب این دل است که به هوات چه می پرد.

۲۶ آذر ۱۳۹۱

عاشق می شوم

می خواستم بگویم، هنوز می خواهم عاشق شوم...

۳ شهریور ۱۳۹۱

"مرگ بر..."؛ چنان كه مي گويند

سخن بر سر شيوه و مسلكي ست كه مي بايد به كار بست تا خشونت و غوغا و وحشت و گزاف كاري جاي منطق، عقلانيت، رواداري، و آرامش را نگيرد. باور كنيد، درد راستين ما طالبان و پاكستان و مانند آن ها نيست، بل درد همه گير ما همواره نبود رواداري بوده است براي آن كه ديگرگونه مي انديشد، نبود عقلانيت بوده است در فضاي غوغاگرانه و دوستدار گزاف كاري، و درد همه گير ما... تو خود بينديش

"مرگ..." سزاي انسان نيست. آن كه مرگ مي طلبد خود هيمه مي افزايد بر آتشي كه گزاف كاران مي افروزند و مأمن اي ست براشان. طالب انسان است، آتش اما گزاف كاري ست.

۵ تیر ۱۳۹۱

پای‌بند‌تر

و آیا اخوان‌المسلمینی پای‌بندتر از پیش نیکوتر نمی‌تواند بود؟

ناجوانمردانه

می‌دانم این جمله‌ام عالمانه از علمِ "سیاست" که نیست هیچ، سهل‌انگارانه نیز می‌تواند بود. اما بس ناجوانمردانه است که به حول و قوه‌ی مردمی ساده‌دل و دردمند و خسته‌ـ‌از‌ـ‌سردیِ روزگار به حشمت و جاهی برسی و سپس فراموش کنی همه آن امیدها را که به تو بسته اند. چنان که کردند و می‌کنند بیشینه‌ی دولت‌مداران و سیاست‌پیشگان.

۲۹ اسفند ۱۳۹۰

یک فریاد

این جا کسی فریاد می زند، به روشنی جویبار.

۲۹ دی ۱۳۹۰

مرا نگاه کن

"من باکره ام و دست‌نیافتنی... مرا نگاه کن، مرا نگاه کن!"

Corps et Âmes by Jean-Baptiste Mondino