۱ شهریور ۱۳۹۰

فقط یک بار

حُسنِ این فقط‌ـ‌یک‌ـ‌بار‌ـ‌عاشق‌ـ‌شدن در چی ست؟

۲۲ مرداد ۱۳۹۰

زخمام

"زخماي آدم فقط براي خودشه. داد نكش، هوار نكش. آروم و بي سر-و-صدا همه چيزو تحمل كن." (شب يلدا)