۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

فسادِ شگفت‌انگیز، و بی‌شرمانه

سفارتِ افغانستان در بیانیه‌یِ خود نوشته است: "رئیس‌جمهور غنی و دولت او از زمان به‌دست‌گرفتن قدرت گام‌هایِ بزرگی در مبارزه با فساد برداشته‌اند و مبارزه با فساد در کنار مسائلِ امنیتی برایِ دولتِ وحدتِ ملّی در اولویّت است".'
دیروز، مدیرِ یکي از بخش‌هایِ مالیاتی به کارمندِ من گفته است، اگر سهمِ من را بدهی، قروضِ مالیاتی‌ات را سی درصد کاهش می‌دهم.
نمی‌توانم با دیوید کامرون مخالفت کنم و حتّا می‌توانم گفت افغانستان نه تنها "به طرز شگفت‌انگیزي" فاسد است که شرم هم ندارد از پلشتی و بویناکیِ فساد‌ ـ اش.

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

والنتاین

این دومین والنتاین است که به تو عشق می‌توانم ورزید. آنیتای من دوستت دارم، برای همیشه.

۸ تیر ۱۳۹۴

گذر باید کرد

هر آغازی را پایانی می باید.

۱۱ فروردین ۱۳۹۴

فراموشم نکن

به تو فکر می کنم. به چیزهای دیگر هم. اما بیشتر ثانیه های هر روزـام به اندیشه در باره ی تو می گذرد.

به چیزهای مختلف. به لبخندـات فکر می کنم، و این که هر بار همزمان چشم هات را هم می بندی، برای ثانیه‌ای. دل ام هم برای ثانیه‌ای می لرزد. به چشم هات، که عجیب انحنایی دارند. به دیگر منحنی‌های بدن ات نیز می اندیشم.

بیشتر به آینده می اندیشم. لحظه‌هایی که با هم خواهیم داشت. خنده‌هایی که با هم خواهیم کرد. گریه‌هایی... (اوکی، گریه کم تر، ولی شاید داشته باشیم.) به شام‌هایی که با هم خواهیم خورد. به فیلم‌هایی که با هم خواهیم دید (و هله‌-هوله هایی که خواهیم خورد (هله‌ـ‌هوله به "هـ" نوشته می‌شد؟)). همین طور به یک عالمه چیزهای دیگرِ زیبا و نازیبا و گفتنی و ناگفتنی. 

به همه‌ی این‌ها که فکر می‌کنم دلم خب از شوق می‌تپد. بر خورد می‌لرزم.

ولی می‌ترسم همین طور. می‌ترسم که در عین نزدیکی فراموش شویم. فراموش کنیم که چه دل مان روزی می‌تپید برای این همه. 

فراموش‌ات نمی‌کنم. تو هم فراموش‌ام نکن!

۱۰ فروردین ۱۳۹۴

ملالی نیست

نه نیست. همه چیز خوب است.